โรงเรียนวัดเนกขัมมาราม

ชื่อโรงเรียน วัดเนกขัมมาราม
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน
แขวง/ตำบล ร่อนพิบูลย์
เขต/อำเภอ ร่อนพิบูลย์
จังหวัด นครศรีธรรมราช
อีเมล์ -
เว็บไซต์ -