โรงเรียนวัดเทพนมเชือด

ชื่อโรงเรียน วัดเทพนมเชือด
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน
แขวง/ตำบล ร่อนพิบูลย์
เขต/อำเภอ ร่อนพิบูลย์
จังหวัด นครศรีธรรมราช
อีเมล์ nok402@gmail.com
เว็บไซต์ -