โรงเรียนวัดร่อนนา

ชื่อโรงเรียน วัดร่อนนา
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน
แขวง/ตำบล ร่อนพิบูลย์
เขต/อำเภอ ร่อนพิบูลย์
จังหวัด นครศรีธรรมราช
อีเมล์ -
เว็บไซต์ http://www.rn-school.com