โรงเรียนวัดชมพูประดิษฐ์

ชื่อโรงเรียน วัดชมพูประดิษฐ์
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน
แขวง/ตำบล ชะเมา
เขต/อำเภอ ปากพนัง
จังหวัด นครศรีธรรมราช
อีเมล์ -
เว็บไซต์ -