โรงเรียนวัดปิยาราม

ชื่อโรงเรียน วัดปิยาราม
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน
แขวง/ตำบล คลองน้อย
เขต/อำเภอ ปากพนัง
จังหวัด นครศรีธรรมราช
อีเมล์ piyaram@mail-th.com
เว็บไซต์ -