โรงเรียนเจริญวิชช์

ชื่อโรงเรียน เจริญวิชช์
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สช. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล เขาพนม
เขต/อำเภอ เขาพนม
จังหวัด กระบี่
อีเมล์ jvkrabi@gmail.com
เว็บไซต์ -