โรงเรียนชุมชนวัดบางบูชา

ชื่อโรงเรียน ชุมชนวัดบางบูชา
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน
แขวง/ตำบล เกาะทวด
เขต/อำเภอ ปากพนัง
จังหวัด นครศรีธรรมราช
อีเมล์ bangbucha1@hotmail.com
เว็บไซต์ -