โรงเรียนวัดฝ่าพระบาทราษฎร์บำรุง

ชื่อโรงเรียน วัดฝ่าพระบาทราษฎร์บำรุง
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน
แขวง/ตำบล คลองกระบือ
เขต/อำเภอ ปากพนัง
จังหวัด นครศรีธรรมราช
อีเมล์ areeya_an@hotmail.com
เว็บไซต์ -