โรงเรียนวัดบ้านใหม่บน

ชื่อโรงเรียน วัดบ้านใหม่บน
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน
แขวง/ตำบล บ้านใหม่
เขต/อำเภอ ปากพนัง
จังหวัด นครศรีธรรมราช
อีเมล์ pairotekon@hotmail.com
เว็บไซต์ -