โรงเรียนวัดบางทวด

ชื่อโรงเรียน วัดบางทวด
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน
แขวง/ตำบล ปากพนังฝั่งตะวันตก
เขต/อำเภอ ปากพนัง
จังหวัด นครศรีธรรมราช
อีเมล์ aurai5887@.gmail.com.
เว็บไซต์ -