โรงเรียนเทคนิคพณิชยการนครกระบี่

ชื่อโรงเรียน เทคนิคพณิชยการนครกระบี่
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สช. ประเภทอาชีวศึกษาทั่วไป
แขวง/ตำบล กระบี่น้อย
เขต/อำเภอ เมืองกระบี่
จังหวัด กระบี่
อีเมล์ -
เว็บไซต์ -