โรงเรียนวัดรัตนาราม

ชื่อโรงเรียน วัดรัตนาราม
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน
แขวง/ตำบล ปากพนังฝั่งตะวันออก
เขต/อำเภอ ปากพนัง
จังหวัด นครศรีธรรมราช
อีเมล์ -
เว็บไซต์ -