โรงเรียนวัดประดิษฐาราม

ชื่อโรงเรียน วัดประดิษฐาราม
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน
แขวง/ตำบล บางรูป
เขต/อำเภอ ทุ่งใหญ่
จังหวัด นครศรีธรรมราช
อีเมล์ -
เว็บไซต์ -