โรงเรียนชุมชนบ้านหน้าเขา

ชื่อโรงเรียน ชุมชนบ้านหน้าเขา
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน
แขวง/ตำบล ทุ่งสัง
เขต/อำเภอ ทุ่งใหญ่
จังหวัด นครศรีธรรมราช
อีเมล์ -
เว็บไซต์ -