โรงเรียนบ้านกรุงหยันใต้

ชื่อโรงเรียน บ้านกรุงหยันใต้
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน
แขวง/ตำบล ท่ายาง
เขต/อำเภอ ทุ่งใหญ่
จังหวัด นครศรีธรรมราช
อีเมล์ -
เว็บไซต์ -