โรงเรียนวัดท่ายาง

ชื่อโรงเรียน วัดท่ายาง
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน
แขวง/ตำบล ท่ายาง
เขต/อำเภอ ทุ่งใหญ่
จังหวัด นครศรีธรรมราช
อีเมล์ ying.srisuksai@gmail.com
เว็บไซต์ www.thaischool.in.th/80105695/