โรงเรียนวัดนิคมคีรี

ชื่อโรงเรียน วัดนิคมคีรี
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน
แขวง/ตำบล เขาขาว
เขต/อำเภอ ทุ่งสง
จังหวัด นครศรีธรรมราช
อีเมล์ -
เว็บไซต์ http://202.143.185.148/watnikom/