โรงเรียนทุ่งควายพัฒนศึกษา

ชื่อโรงเรียน ทุ่งควายพัฒนศึกษา
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน
แขวง/ตำบล นาไม้ไผ่
เขต/อำเภอ ทุ่งสง
จังหวัด นครศรีธรรมราช
อีเมล์ thungkwai@hotmail.com
เว็บไซต์ www.watthungkwai.com