โรงเรียนวัดวังขรี

ชื่อโรงเรียน วัดวังขรี
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน
แขวง/ตำบล นาไม้ไผ่
เขต/อำเภอ ทุ่งสง
จังหวัด นครศรีธรรมราช
อีเมล์ -
เว็บไซต์ -