โรงเรียนวัดทะเลมิตรภาพที่ 151

ชื่อโรงเรียน วัดทะเลมิตรภาพที่ 151
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน
แขวง/ตำบล ควนกรด
เขต/อำเภอ ทุ่งสง
จังหวัด นครศรีธรรมราช
อีเมล์ wattalay@gmail.com
เว็บไซต์ -