โรงเรียนชุมชนบ้านไทรห้อง

ชื่อโรงเรียน ชุมชนบ้านไทรห้อง
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน
แขวง/ตำบล ควนกรด
เขต/อำเภอ ทุ่งสง
จังหวัด นครศรีธรรมราช
อีเมล์ -
เว็บไซต์ -