โรงเรียนชุมชนวัดสำโรง

ชื่อโรงเรียน ชุมชนวัดสำโรง
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน
แขวง/ตำบล นาหลวงเสน
เขต/อำเภอ ทุ่งสง
จังหวัด นครศรีธรรมราช
อีเมล์ pla_school@hotmail.com
เว็บไซต์ www.ccs.ac.th