โรงเรียนวัดปลักปลา

ชื่อโรงเรียน วัดปลักปลา
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน
แขวง/ตำบล ตลิ่งชัน
เขต/อำเภอ ท่าศาลา
จังหวัด นครศรีธรรมราช
อีเมล์ -
เว็บไซต์ http://data.bopp-obec.info/web/School_ID=108021027