โรงเรียนชุมชนใหม่

ชื่อโรงเรียน ชุมชนใหม่
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน
แขวง/ตำบล ไทยบุรี
เขต/อำเภอ ท่าศาลา
จังหวัด นครศรีธรรมราช
อีเมล์ chm2548@hotmail.com
เว็บไซต์ http://school.obec.go.th/chm