โรงเรียนวัดป่า(โมคลาน)

ชื่อโรงเรียน วัดป่า(โมคลาน)
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน
แขวง/ตำบล โมคลาน
เขต/อำเภอ ท่าศาลา
จังหวัด นครศรีธรรมราช
อีเมล์ watpa2554@gmail.com
เว็บไซต์ -