โรงเรียนวัดชัยธารามประดิษฐ์

ชื่อโรงเรียน วัดชัยธารามประดิษฐ์
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน
แขวง/ตำบล โมคลาน
เขต/อำเภอ ท่าศาลา
จังหวัด นครศรีธรรมราช
อีเมล์ chaitaram@hotmail.com
เว็บไซต์ http://202.143.174.18/web/