โรงเรียนวัดน้ำตก

ชื่อโรงเรียน วัดน้ำตก
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน
แขวง/ตำบล สระแก้ว
เขต/อำเภอ ท่าศาลา
จังหวัด นครศรีธรรมราช
อีเมล์ wnt.nst4@gmail.com
เว็บไซต์ -