โรงเรียนชุมชนวัดสระแก้ว

ชื่อโรงเรียน ชุมชนวัดสระแก้ว
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน
แขวง/ตำบล สระแก้ว
เขต/อำเภอ ท่าศาลา
จังหวัด นครศรีธรรมราช
อีเมล์ -
เว็บไซต์ -