โรงเรียนวัดนากุน

ชื่อโรงเรียน วัดนากุน
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน
แขวง/ตำบล สระแก้ว
เขต/อำเภอ ท่าศาลา
จังหวัด นครศรีธรรมราช
อีเมล์ watnakun56@gmail.com
เว็บไซต์ -