โรงเรียนวัดประดู่หอม

ชื่อโรงเรียน วัดประดู่หอม
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน
แขวง/ตำบล ท่าขึ้น
เขต/อำเภอ ท่าศาลา
จังหวัด นครศรีธรรมราช
อีเมล์ oratai_mal@hotmail.com
เว็บไซต์ www.watphadoohomschool