โรงเรียนวัดป่า(ท่าขึ้น)

ชื่อโรงเรียน วัดป่า(ท่าขึ้น)
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน
แขวง/ตำบล ท่าขึ้น
เขต/อำเภอ ท่าศาลา
จังหวัด นครศรีธรรมราช
อีเมล์ -
เว็บไซต์ -