โรงเรียนชุมชนวัดเขาแก้ววิเชียร

ชื่อโรงเรียน ชุมชนวัดเขาแก้ววิเชียร
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน
แขวง/ตำบล เชียรใหญ่
เขต/อำเภอ เชียรใหญ่
จังหวัด นครศรีธรรมราช
อีเมล์ khaokaew@gmail.com
เว็บไซต์ www.khaokaew.ac.th