โรงเรียนวัดบ้านเนิน

ชื่อโรงเรียน วัดบ้านเนิน
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน
แขวง/ตำบล บ้านเนิน
เขต/อำเภอ เชียรใหญ่
จังหวัด นครศรีธรรมราช
อีเมล์ paulunla@hotmail.com
เว็บไซต์ -