โรงเรียนวัดแดง

ชื่อโรงเรียน วัดแดง
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน
แขวง/ตำบล เขาพระบาท
เขต/อำเภอ เชียรใหญ่
จังหวัด นครศรีธรรมราช
อีเมล์ hello.krujun@gmail.com
เว็บไซต์ Http://watdaengschool.wordpress.com