โรงเรียนชุมชนวัดท่าลิพง

ชื่อโรงเรียน ชุมชนวัดท่าลิพง
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน
แขวง/ตำบล การะเกด
เขต/อำเภอ เชียรใหญ่
จังหวัด นครศรีธรรมราช
อีเมล์ -
เว็บไซต์ -