โรงเรียนทุ่งใหญ่พณิชยการ

ชื่อโรงเรียน ทุ่งใหญ่พณิชยการ
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สช. ประเภทอาชีวศึกษาทั่วไป
แขวง/ตำบล ท่ายาง
เขต/อำเภอ ทุ่งใหญ่
จังหวัด นครศรีธรรมราช
อีเมล์ -
เว็บไซต์ -