โรงเรียนวัดเทพนิมิต

ชื่อโรงเรียน วัดเทพนิมิต
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน
แขวง/ตำบล ท้องลำเจียก
เขต/อำเภอ เชียรใหญ่
จังหวัด นครศรีธรรมราช
อีเมล์ -
เว็บไซต์ -