โรงเรียนวัดบ่อล้อ

ชื่อโรงเรียน วัดบ่อล้อ
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน
แขวง/ตำบล แม่เจ้าอยู่หัว
เขต/อำเภอ เชียรใหญ่
จังหวัด นครศรีธรรมราช
อีเมล์ -
เว็บไซต์ -