โรงเรียนชุมชนควนดินแดง ม.173

ชื่อโรงเรียน ชุมชนควนดินแดง ม.173
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน
แขวง/ตำบล เกาะขันธ์
เขต/อำเภอ ชะอวด
จังหวัด นครศรีธรรมราช
อีเมล์ -
เว็บไซต์ -