โรงเรียนตชด.บ้านท่าข้าม

ชื่อโรงเรียน ตชด.บ้านท่าข้าม
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน
แขวง/ตำบล ควนหนองหงษ์
เขต/อำเภอ ชะอวด
จังหวัด นครศรีธรรมราช
อีเมล์ -
เว็บไซต์ -