โรงเรียนชุมชนวัดเขาลำปะ

ชื่อโรงเรียน ชุมชนวัดเขาลำปะ
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน
แขวง/ตำบล เขาพระทอง
เขต/อำเภอ ชะอวด
จังหวัด นครศรีธรรมราช
อีเมล์ -
เว็บไซต์ -