โรงเรียนวัดท่าสะท้อน

ชื่อโรงเรียน วัดท่าสะท้อน
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน
แขวง/ตำบล ชะอวด
เขต/อำเภอ ชะอวด
จังหวัด นครศรีธรรมราช
อีเมล์ -
เว็บไซต์ -