โรงเรียนวัดเพ็ญมิตร

ชื่อโรงเรียน วัดเพ็ญมิตร
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน
แขวง/ตำบล ไสหร้า
เขต/อำเภอ ฉวาง
จังหวัด นครศรีธรรมราช
อีเมล์ montanumas@gmail.com
เว็บไซต์ -