โรงเรียนฉวาง

ชื่อโรงเรียน ฉวาง
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน
แขวง/ตำบล ฉวาง
เขต/อำเภอ ฉวาง
จังหวัด นครศรีธรรมราช
อีเมล์ kru_koy@live.com
เว็บไซต์ -