โรงเรียนวัดเพ็ญญาติ

ชื่อโรงเรียน วัดเพ็ญญาติ
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน
แขวง/ตำบล กะเปียด
เขต/อำเภอ ฉวาง
จังหวัด นครศรีธรรมราช
อีเมล์ -
เว็บไซต์ -