โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณาราม

ชื่อโรงเรียน ชุมชนวัดสุวรรณาราม
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน
แขวง/ตำบล ห้วยปริก
เขต/อำเภอ ฉวาง
จังหวัด นครศรีธรรมราช
อีเมล์ -
เว็บไซต์ -