โรงเรียนวัดเจดีย์หลวง

ชื่อโรงเรียน วัดเจดีย์หลวง
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน
แขวง/ตำบล ควนทอง
เขต/อำเภอ ขนอม
จังหวัด นครศรีธรรมราช
อีเมล์ jdlschool@hotmail.co.th
เว็บไซต์ -