โรงเรียนชุมชนวัดบางคู

ชื่อโรงเรียน ชุมชนวัดบางคู
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน
แขวง/ตำบล ควนทอง
เขต/อำเภอ ขนอม
จังหวัด นครศรีธรรมราช
อีเมล์ watbangkoo@hotmail.com
เว็บไซต์ -