โรงเรียนชุมชนบ้านบางโหนด

ชื่อโรงเรียน ชุมชนบ้านบางโหนด
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน
แขวง/ตำบล ขนอม
เขต/อำเภอ ขนอม
จังหวัด นครศรีธรรมราช
อีเมล์ banbangnod@gmail.com
เว็บไซต์ -