โรงเรียนวัดตรีเอการาม

ชื่อโรงเรียน วัดตรีเอการาม
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน
แขวง/ตำบล บางจาก
เขต/อำเภอ เมืองนครศรีธรรมราช
จังหวัด นครศรีธรรมราช
อีเมล์ saowsiriwat@gmail.com
เว็บไซต์ -